Fibromyalgi i samlivet

Att ha konstant ont lockar inte till närhet i samlivet och sexlusten minskar ofta hos människor som lider av fibromyalgi. En intim stund kan innebära ökad värk i musklerna, leda till depression eller negativ självbild med följd av rädsla att bli bortstött; läs mer på 1177 Vårdguiden. En del av de läkemedel som sätts in mot sjukdomen och som har positiva effekter på hjärnan kan leda till minskad sexlust.

Dock så är smärtan som fibromyalgipatienter upplever ofarlig varför en intim stund inte är något farligt även om det kan göra ont. Kvinnor med fibromyalgi är, enligt en brasiliansk rapport, mindre nöjda med sitt sexliv (jämfört med kvinnor som inte lider av sjukdomen) och de upplever trötthet under sexet och mer smärta. Det leder till att drabbade kvinnor inte tar initiativ till sex i samma utsträckning som friska. En turkisk studie har visat att de drabbade kvinnorna hade samlag mer sällan än friska kvinnor.

Man kan uppsöka professionell hjälp för att komma till rätta med sexlivet också som fibromyalgipatient. Läkaren kan eventuellt byta ut ett läkemedel som minskar sexlusten mot ett annat, ändra doseringen eller arbeta fram ett smärtbehandlingsprogram som kan minska smärtan. En gynekolog kan ge tips om ställningar som är mer bekväma eller gör mindre ont beroende på var smärtan sitter. En kurator eller terapeut kan hjälpa en patient att bli mer bekväm att prata om sin sjukdom och då framför allt med sin partner som behöver bli införstådd med att smärtan vandrar runt i kroppen, att den påverkar humöret och gör patienten tröttare än vanligt. Att inkludera sin partner i sjukdomen och vara öppen om de negativa följderna är av vikt för att såväl patienten som livspartnern skall kunna njuta av samlivet.

Gravid vid fibromyalgi

Att skaffa barn då man lider av fibromyalgi medför inga medicinska risker, enligt en studie gjord av Dr Mark Pellegrino. En del kvinnor får förvärrade symptom under graviditeten men andra blir av med sina tack vare hormonförändringarna. Det har hänt att kvinnor fått fibromyalgi i samband med en graviditet men det först vid andra graviditeten.

En gravid kvinna med fibromyalgi behöver mer hjälp och stöd varför det är viktigt att partnern är införstådd med vad som kan hända och vad som förväntas. Tillsammans så behöver paret förbereda sig både fysiskt och mentalt – fysiskt träning ger förbättrad kondition och starkare muskler och även mental träning gör kvinnan starkare och förhoppningsvis mer smärttålig. Även under graviditeten så bör kvinnan träna då den ökade belastningen bland annat betyder att ryggen behöver stärkas.

Graviditeten bör planeras i tid då man kan behöva avstå eller minska sin medicinering vilket behöver ske stegvis. Kvinnan bör inte ha olämpliga mediciner i kroppen vid fostrets första sex veckor. Också efter förlossning rekommenderas träning och att man använder sig av en rygg- eller maggördel till dess musklerna är i någorlunda normal form och medicineringen skall noggrant ses över tillsammans med läkare om modern tänker amma.

Internationella Fibromyalgidagen

Människor världen över lider av fibromyalgi och Florence Nightingale hade under sin levnad en svår värk som påminde om denna sjukdom varför hennes födelsedag, den 12 maj, utsetts till den internationella fibromyalgidagen. Den amerikanska organisationen Fibromyalgia Network initierade år 1988 en nationell kampanj för att öka kunskapen och förståelsen om sjukdomen och den internationella dagen instiftades därefter.

Den 12 maj arrangeras således aktiviteter världen över för att uppmärksamma sjukdomen, så också i Sverige. I Göteborg så hade man 2016 en föreläsning på temat “Rörelse för mindre smärta” då man pratade om varför rörelse är bra för smärta och hur en fibromyalgidrabbad person kan träna. År 2014 så lanserade Fibromyalgiförbundet på denna dag en informationsfilm om vad fibromyalgi är och vilka som drabbas och denna fick stort genomslag. Även en fibromyalgimarsch genomförs på flertalet orter, till exempel Stockholm, Falun och Köping, och leder till ökad uppmärksamhet om sjukdomen, läs mer om marschen på “Fibromyalgiförbundets hemsida (http://www.fibromyalgi.se/1.0.1.0/437/1/).

Anhörig

Det kan vara svårt att vara anhörig till en person som lider av fibromyalgi då värken och symptomen kan ser olika ut olika dagar. Smärtan kan flytta sig från en kroppsdel till en annan, humöret kan pendla, personen kan bli deprimerad, utmattad, drabbas av magproblem m.m. Smärtan och problemen syns inte utanpå varför en tät dialog mellan anhörig och sjuk är av yttersta vikt – se tips på Bättre Hälsa.

Bor man inte ihop så kan man gärna titta förbi då och då. Ett kort eller långt besök, spontant eller planerat, spelar ingen roll men en fibromyalgidrabbad blir ofta isolerad då det är svårt att delta i externa aktiviteter. Underlätta om möjligt för den sjuke. Då man bor ihop är det lättare att ta tag i sakerna i vardagen men en sjuk person som bor själv blir förmodligen tacksam om någon tar sig tid att handla, laga mat, dammsuga eller tvätta. I alla fall ibland.

För att förstå den sjuke så behövs som nämnt dialog men för att ytterligare sätta sig in i problematiken så kanske man kan följa med på ett eller flera läkarbesök. En läkare kan ge andra svar än den sjuke.

Hjälpmedel

Det finns en mängd hjälpmedel och sociala instanser som hjälper en sjuk, inte bara fibromyalgidrabbade; ta reda på vilka hjälpmedel som finns och hur man kommer över dem. Anpassa bostaden med hjälpmedel som underlättar vardagen, tag bort trösklar och anpassa sov- och badrum. Hos kommunen så kan man söka bidrag för bostadsanpassning och önskar man så kan vårdcentralen eller sjukhuset hjälpa till med ansökan eller råda hur man skall gå till väga. Den kommunala hemtjänsten kan ge bistånd till tjänster som städning och mattransporter och har man barn så kan man få avlastning.

Kör man bil så kan man få bilstöd och parkeringstillstånd. Att slippa gå långa sträckor med tunga matkassar är till stor hjälp för en med konstant smärta. Orkar man inte köra själv så finns det färdtjänst. Notera att bidrag, tillstånd med mera oftast kräver läkarintyg och att beslut om att bevilja en förfrågan är upp till respektive kommun, försäkringskassan med flera instanser. För vissa fibromyalgidrabbade så hjälper sol och värme varför vissa landsting erbjuder anslag för klimatvård.

Om man arbetar så har arbetsgivaren skyldighet och ansvar att anpassa arbetsplatsen efter den anställdes situation. Arbetsgivaren är också skyldig att skräddarsy arbetet efter arbetstagarens behov vilket innebär att ta reda på i vilken utsträckning den anställde behöver t.ex. rehabilitering och arbetsträning. Vid behov så är försäkringskassan” behjälplig.