Fibromyalgi

Fibromyalgi är en sjukdom som innebär kronisk smärta vid lätta beröringar och en del andra relaterade symptom. Sjukdomen drabbar mellan 2-4 % av befolkningen och 9 av 10 drabbade är kvinnor. Den brukar upptäckas i ung- eller medelålder. Tidigare trodde man att fibromyalgi var en psykosomatisk sjukdom, det vill säga att den hade psykiska orsaker. Faktum är dock att man inte vet orsakerna bakom sjukdomen. Sjukdomen har funnits länge, men det var först på 1980-talet som namnet fibromyalgi infördes.

Symptom

Det mest framträdande symptomet är långvarig smärta i kroppens mjuka delar. Smärtan ökar vid beröring, även om det bara är en lätt beröring. Den finns både när man rör sig och när man vilar. Andra vanliga symptom som förekommer vid fibromyalgi är:

  • Stelhet i musklerna
  • Domningar
  • Sömnsvårigheter, och därmed även trötthet
  • Magbesvär, exempelvis i form av gaser i magen, magknip och förstoppning
  • Muntorrhet
  • Oro
  • Depression

Prognos

Eftersom man inte vet orsaken bakom fibromyalgi är det mycket svårt att ställa en prognos. De flesta som drabbas av fibromyalgi lider av sjukdomen livet ut. Man har idag ingen fullständigt säker metod för behandling av fibromyalgi som botar sjukdomen. Trots detta finns flera behandlingsmetoder som minskar smärtan och de andra symptomen, och gör att patienterna kan leva fungerande och normala liv.

Vårdguiden nämner ett antal olika behandlingsmetoder för fibromyalgipatienter. Det man själv kan göra är att träna. Även om det gör ont just i stunden när man rör på sig, minskar rörelse smärtan på lång sikt. Det gäller att hitta en träningsform som passar en själv. Exempelvis kan man utöva simning, löpning, promenader eller badminton. Det viktigaste är att man själv trivs med träningen.

Förutom träning finns det andra behandlingsmetoder som läkaren kan rekommendera. Det finns en del läkemedel som kan verka smärtlindrande, även om det inte finns någon specifik medicin mot fibromyalgi. Man kan också få sömnmediciner utskrivna om man har svåra sömnsvårigheter. Vidare kan man få samtalsstöd eller terapi för att klara av symptomen.