Fibromyalgi och andra stressrelaterade sjukdomar

Många drabbas idag av sjukdomar som är stressrelaterade. Tempot i samhället är högt vilket också känns av i vardagen. Fibromyalgi är en sjukdom som man idag inte helt vet orsaken till, men det brukar ofta finnas en psykisk överbelastning hos patienter som drabbas. Även håravfall kan uppkomma i perioder av stark stress.

Det finns flera olika typer av håravfall, däribland ärftlig sådan. Andra orsaker är psykiska påfrestningar, stress och sjukdomar. Bland de sjukdomar som kan göra att du tappar håret finns alopecia totalis som är autoimmun, vilket innebär att kroppens immunsystem får hårsäckarna att gå i vila. Detta leder till att håret till större delen faller av med en kal hjässa som följd. Men med olika behandlingar från Nordic Hair Clinic går det att sätta igång hårväxten igen.

Stor ökning av stressjukdomar

Under det senaste decenniet har antalet stressrelaterade sjukdomar ökat starkt. Detta på grund av olika stressfaktorer på jobbet och hemmavid. Upp till två tredjedelar av de drabbade är kvinnor. Det är den stora arbetsvolymen som gör att många får utmattning och stark stress, och utmattningssyndrom har skjutit i höjden under de senaste åren.

Behandling mot alopecia totalis

Alopecia totalis leder till att börja med till mindre kala fläckar på huvudet, vilket sedan bli värre. Med tiden kan patienten tappa allt håret på hjässan. Förloppet kan ske gradvis eller gå snabbt. Av de som drabbas av fläckvist håravfall är det fem procent som till slut får alopecia totalis.

Det går att lindra det håravfall som sjukdomen orsakar. En behandling är PRP som Nordic Hair Clinic erbjuder. PRP-behandling kallas också för vampyrbehandling och innebär att plasma injiceras i hårbotten eller huden. Denna plasma innehåller tillväxtfaktorer från patientens blod. PRP kan leda till ökad hårväxt med hjälp av tillväxtfaktorerna. En annan behandling som också är effektiv vid alopecia totalis är dermaroller. Ett trauma skapas i huden och kroppen försöker läka skadan i stället för att fortsätta attackera hårsäckarna.

Behandling mot fibromyalgi

Orsaken till fibromyalgi är ännu okänd. Det har gått att se via studier att patienter med fibromyalgi har en högre smärtaktivering i CNS, det centrala nervsystemet. Det går också att observera förändringar i muskelvävnaden och en större överbelastning av psyket. Dessa faktorer kan sägas samverka för att utlösa sjukdomen.

För att minska smärtan vid fibromyalgi handlar det om att lära sig hantera sjukdomen. Träning och fysisk aktivitet har gett bra resultat. Här handlar det om lågintensiv träning som stärker uthållighet och styrka. Att träna i varmvatten brukar fungera väl, likaså att prova träningsprogram som en fysioterapeut utformat. Med individuell anpassning och avslappningstekniker som yoga och mindfulness går det att förbättra patientens sömn och lindra värken. Massage är ofta också effektivt och likaså receptbelagda läkemedel, samt sådana som innehåller paracetamol.