Hjälpmedel

Det finns en mängd hjälpmedel och sociala instanser som hjälper en sjuk, inte bara fibromyalgidrabbade; ta reda på vilka hjälpmedel som finns och hur man kommer över dem. Anpassa bostaden med hjälpmedel som underlättar vardagen, tag bort trösklar och anpassa sov- och badrum. Hos kommunen så kan man söka bidrag för bostadsanpassning och önskar man så kan vårdcentralen eller sjukhuset hjälpa till med ansökan eller råda hur man skall gå till väga. Den kommunala hemtjänsten kan ge bistånd till tjänster som städning och mattransporter och har man barn så kan man få avlastning.

Kör man bil så kan man få bilstöd och parkeringstillstånd. Att slippa gå långa sträckor med tunga matkassar är till stor hjälp för en med konstant smärta. Orkar man inte köra själv så finns det färdtjänst. Notera att bidrag, tillstånd med mera oftast kräver läkarintyg och att beslut om att bevilja en förfrågan är upp till respektive kommun, försäkringskassan med flera instanser. För vissa fibromyalgidrabbade så hjälper sol och värme varför vissa landsting erbjuder anslag för klimatvård.

Om man arbetar så har arbetsgivaren skyldighet och ansvar att anpassa arbetsplatsen efter den anställdes situation. Arbetsgivaren är också skyldig att skräddarsy arbetet efter arbetstagarens behov vilket innebär att ta reda på i vilken utsträckning den anställde behöver t.ex. rehabilitering och arbetsträning. Vid behov så är försäkringskassan” behjälplig.