Att leva med ständig smärta

Det finns människor som aldrig är smärtfria. De lever med smärta dygnet runt alla dagar på året, år efter år. För en frisk och smärtfri person som kanske har ont i ryggen emellanåt eller bara drabbas av en förkylning nån gång per år, kan detta vara svårt att förstå. Det skapar stora missförstånd och finns många fördomar om människor som lever med konstant smärta. Det finns sjukdomar som inte syns utanpå och många som lever med dem vill heller inte visa detta för andra utan biter ihop och kämpar i det tysta. De flesta har hört talas om reumatiska sjukdomar, vilket oftast innebär sjukdomar som skapar värk i en persons leder och vävnad eller i musklerna. Vissa av dessa tillstånd kan ge synliga besvär såsom eksem eller rodnad men långtifrån alla syns utanpå.

Träning kan förbättra måendet

I många fall kan träning förbättra livssituationen för dessa patienter. Exempelvis styrketräning ger färre symtom för en del. Dock blir inte alla hjälpta av detta, men det är ofta det första som sätts in i rehabiliteringssyfte. För den som inte är hjälpt av träning av olika slag blir alternativen till hjälp sämre. Man kan få smärtlindring i form av medicin eller olika behandlingar, exempelvis TENS eller massage. Många med konstant smärta jobbar vidare med de jobb de har, men långt ifrån alla klarar av detta utan tvingas vara sjukskrivna eller rent av sluta jobba. En del blir tvingade att gå ner i tid på egen bekostnad. Regler för detta har idag skärpts avsevärt hos Försäkringskassan vilket skapat en stor oro för många människor som lever med smärta. En osäkerhet inför framtiden om man inte vet om man kommer klara av att fortsätta med sitt jobb och hur man då ska överleva rent ekonomiskt.

Förståelsen behöver öka

Det sista dessa människor behöver är att folk kritiserar eller har åsikter om deras smärta. Det är svårt att sätta sig in i att leva med en konstant smärta om man inte varit i den sitsen. Det finaste man kan göra mot dessa människor är att verkligen lyssna på när de berättar och försöka sätta sig in i deras situation. Tänk dig värken du kan ha vid en ordentlig förkylning, när du inte vill annat än bli frisk och gå tillbaka till ditt jobb, eller när du får ryggskott efter att ha bytt däck på bilen eller ramlat och slagit knät på en löptur, tänk dig att det aldrig försvann. klicka här och försök lära dig mer och skaffa dig kunskap om folks situation, och framför allt – döm aldrig en annan människa om du inte vandrat i dennes skor.