En osynlig sjukdom

Fibromyalgi är en sjukdom som inte syns men som gör individens liv påtagligt begränsat. Ofta har patienten sökt vård i flera år för diffusa besvär som blivit allt värre. Det är inte ovanligt att patienten bollats runt mellan olika läkare och undersökningar för att sedan bittert konstatera att inte heller den läkaren kunde sätta rätt diagnos. Hos Minutkliniken.se får du snabb och effektiv hjälp för dina åkommor och sjukdomar. Du ska inte behöva bollas runt ytterligare en gång utan känna dig trygg i att du får en fast kontakt som tar dina symtom och oro på allvar.

Fibromyalgi drabbar ca 4% av befolkningen och kan debutera plötsligt eller komma smygande. Du kanske upplever en dag att din armbåge värker och att det blir svårt att utföra ens de enklaste vardagssysslor. Med tiden kan det ske ett större engagemang av leder och muskler med vissa specifika triggerpunkter på olika ställen på kroppen. En allmän sjukdomskänsla och trötthet är vanligt. Tröttheten är ofta svår att förklara för andra människor då det rör sig om en trötthet som är svår att sova bort. Även din värk kan ha en inverkan på nattsömnen och lämna dig med få timmars sömn eller en rubbad dygnsrytm.

Fibromyalgi kan utlösas av infektion eller trauma men det är fortfarande inte helt klarlagt vad exakt som händer i kroppen när denna sjukdom väl bryter ut. För i tiden kallades denna sjukdom i journalen för sved värk och brännkärring . Människor med fibromyalgi har fått kämpa för att få sin sjukdom erkänd och fått gå igenom otaliga instanser för rätten till exempelvis sjukskrivning när symtomen är som värst. Människors oförståelse inför sjukdomen kan ibland ta nästan lika mycket kraft som sjukdomen i sig. Det är viktigt att du sätter gränser för hur mycket oförståelse du kan tillåta att människor visar.

Det finns vissa kriterier man behöver uppfylla för att få diagnosen fibromyalgi och det kan kännas som en lättnad att äntligen få ett namn på det som plågar en. Om vad som orsakar fibromyalgi är det som sagt omtvistat men det finns olika teorier om att kroppens smärtreglering är ur funktion eller att det t. ex beror på något fel hormonellt.

Om du vill läsa mer om denna osynliga sjukdom kan du besöka Fibromyalgiförbundet. Där kan du läsa om symtom, orsaker, hur en diagnos blir ställd och få tips och råd om du själv eller en närstående är drabbad. Kanske har du inte fått någon diagnos än men känner igen dig i symtomen och vill veta mer? Här kan du även direkt få kontakt med andra drabbade och dela era erfarenheter om livet, sjukdomen och sjukvården. Det går även att bli medlem och stödja fibromyalgiförbundet. Det blir du enkelt på deras hemsida.