Kvinna ligger ner i smärta

Samsjuklighet – vanligt vid fibromyalgi

Det kroniska smärtsyndromet fibromyalgi kännetecknas av oförklarad smärta som är utbredd och långvarig, samt en nedsatt smärttröskel i form av ömhet och hyperalgesi. Att lida av morgonstelhet, trötthet, sömnstörningar, kognitiva besvär och IBS-liknande symtom är också vanligt. Mellan två till sex procent av den svenska befolkningen drabbas av fibromyalgi och majoriteten som drabbas är kvinnor. Sjukdomen påverkar ofta arbetsförmågan, humöret, den psykiska hälsan och privatlivet. Varför man drabbas av sjukdomen är fortfarande okänt, men något som man vet med säkerhet är att samsjuklighet är vanligt vid fibromyalgi. Samsjuklighet innebär att man har två eller fler sjukdomar samtidigt.

Kvinna ligger ner i smärta

Om man har flera olika sjukdomar samtidigt kan det vara svårt att veta vad det är man har ont av. Många som har fibromyalgi får till exempel ont i benen när de gör något ansträngande, men det kan även orsakas av andra saker som till exempel åderbråck, WED eller reumatoid artrit. Du kan klicka här om du vill läsa mer om åderbråck för att se om symptomen passar in på dina bensmärtor. Några sjukdomar som man ofta ser tillsammans med fibromyalgi är IBS-syndrom, vilket innebär att tarmen är konstant eller ofta irriterad. Det kan leda till magsmärtor, förstoppning, gaser och svåra smärtor. Den autoimmuna sjukdomen Sjögrens syndrom som orsakar torrhet i ögon och mun är också vanligt förekommande tillsammans med fibromyalgi.

Något annat som man har upptäckt är att olika allergier kan ses tillsammans med fibromyalgi. Det kan vara lite förvirrande, för fibromyalgi kan även orsaka symtom som liknar allergier på grund av den påverkan som sjukdomen har på kroppen. Vissa får till exempel överkänsliga slemhinnor när de har drabbats av fibromyalgi och då kan de börja reagera på pollen eller andra allergener utan att det nödvändigtvis är en allergi. Andra samsjukdomar och syndrom som man kan drabbas av inkluderar karpaltunnelsyndrom, migrän, sömnapné, käkledssyndrom och överaktiv blåsa. Depression är också vanligt hos människor som har fibromyalgi.

Blodtryck tas hos läkaren

Två sjukdomar som är värda att titta lite extra på är ME och endometrios. ME står för myalgisk encefalomyelit. Den orsakar kronisk trötthet samt att man kan känna sig sjuk och ha värk i kroppen. Endometrios innebär att livmoderslemhinnan växer utanför livmodern. Sjukdomen kan till exempel orsaka stort lidande vid mens och samlag. Då fibromyalgi är vanligt vid ME och endometrios är det viktigt att man undersöker sambandet för att kunna bota och förebygga sjukdomarna.